<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 maja 2023

12 maja 2023

W piątek 12 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 760 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,8% ogółu), pomorskie (9,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16121,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11715,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7910,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)537,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)537,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)506,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)466,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)364,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)303,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)263,4%
Pozostałe10914,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )395,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )364,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )344,5%
Transport drogowy towarów (PKD )303,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )243,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )222,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )212,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )202,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )192,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )182,4%
Pozostałe49765,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% ogółu) oraz fundacje (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 12 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,8% ogółu), własność zagraniczna (9,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych50065,8%
własność zagraniczna699,1%
własność prywatna krajowa pozostała486,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe14018,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji