<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 maja 2023

12 maja 2023

W piątek 12 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 803 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), pomorskie (9,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17221,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12415,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8010,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)567,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)567,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)536,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)465,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)384,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)313,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)293,6%
Pozostałe11814,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )425,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )374,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )344,2%
Transport drogowy towarów (PKD )324,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )263,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )222,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )212,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )202,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )202,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )192,4%
Pozostałe53066,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,8% ogółu) oraz fundacje (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 12 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,5% ogółu), własność zagraniczna (11,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych58272,5%
własność zagraniczna8911,1%
własność prywatna krajowa pozostała567,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe658,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji