<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 maja 2020

12 maja 2020

We wtorek 12 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 697 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (12,8% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,2% ogółu), Budownictwo (20,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14821,2%
Budownictwo (PKD F)14620,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)598,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)517,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)446,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)415,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)375,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)263,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)253,6%
Pozostałe8412,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 169 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,0% ogółu), Transport drogowy towarów (4,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 12 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych55880,1%
własność prywatna krajowa pozostała202,9%
własność zagraniczna101,4%
Pozostałe10915,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.