<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 lutego 2024

12 lutego 2024

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 002 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 12 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (36,0% ogółu), Budownictwo (16,0% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,7% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)72136,0%
Budownictwo (PKD F)32016,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21410,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1497,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1115,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1035,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)824,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)814,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)422,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)422,1%
Pozostałe1376,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 235 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (31,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 12 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (53,2% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (31,3% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 12 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (32,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych96448,2%
własność prywatna krajowa pozostała64532,2%
własność zagraniczna1437,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe24712,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji