<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 listopada 2023

12 listopada 2023

W niedzielę 12 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 62 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa pomorskie (19,4% ogółu), śląskie (19,4% ogółu) oraz mazowieckie (12,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (11,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1219,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)914,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)711,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)69,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)58,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)46,5%
Edukacja (PKD P)46,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)46,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)34,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)34,8%
Pozostałe58,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 41 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,1% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (8,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )58,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )58,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )58,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )34,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )34,8%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )23,2%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )23,2%
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD )23,2%
Transport drogowy towarów (PKD )23,2%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )23,2%
Pozostałe3150,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 12 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (12,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5487,1%
własność zagraniczna812,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji