<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 listopada 2022

12 listopada 2022

W sobotę 12 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 82 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), kujawsko-pomorskie (8,5% ogółu) oraz lubelskie (8,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 12 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (19,5% ogółu), Budownictwo (17,1% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,4% ogółu).

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1619,5%
Budownictwo (PKD F)1417,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1113,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1012,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)67,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)44,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)44,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)44,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)33,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)33,7%
Pozostałe78,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 49 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność fizjoterapeutyczna (8,5% ogółu), Praktyka lekarska dentystyczna (7,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 12 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,5% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,7% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 12 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7692,7%
własność zagraniczna33,7%
Pozostałe33,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji