<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 listopada 2021

12 listopada 2021

W piątek 12 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 692 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (12,1% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14420,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12217,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7510,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)588,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)578,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)385,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)334,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)324,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)304,3%
Edukacja (PKD P)284,0%
Pozostałe7510,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )355,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )344,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )344,9%
Transport drogowy towarów (PKD )243,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )202,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )182,6%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )152,2%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )152,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )152,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )142,0%
Pozostałe46867,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 12 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,8% ogółu) oraz spółki jawne (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 12 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,7% ogółu), własność zagraniczna (1,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych58684,7%
własność zagraniczna121,7%
własność prywatna krajowa pozostała71,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe8512,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji