<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 września 2022

11 września 2022

W niedzielę 11 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 55 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), dolnośląskie (14,5% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (9,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1221,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1018,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)59,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)59,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)59,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)47,3%
Edukacja (PKD P)47,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)23,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)23,6%
Pozostałe47,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 40 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie instalacji elektrycznych (7,3% ogółu), Transport drogowy towarów (7,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,5% ogółu).

Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )47,3%
Transport drogowy towarów (PKD )47,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )35,5%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD )23,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )23,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )23,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )23,6%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )23,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )23,6%
Działalność agencji reklamowych (PKD )23,6%
Pozostałe3054,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 11 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,3% ogółu), własność zagraniczna (9,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4887,3%
własność zagraniczna59,1%
własność prywatna krajowa pozostała23,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji