<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 września 2020

11 września 2020

W piątek 11 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 534 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,9% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (7,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13124,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10118,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)417,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)397,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)387,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)376,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)305,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)295,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)183,4%
Edukacja (PKD P)183,4%
Pozostałe529,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 159 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )285,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )285,2%
Transport drogowy towarów (PKD )254,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )234,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )203,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )183,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )163,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )122,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )101,9%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )101,9%
Pozostałe34464,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 11 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42178,8%
własność prywatna krajowa pozostała132,4%
własność zagraniczna122,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
Pozostałe8315,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.