<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 sierpnia 2019

11 sierpnia 2019

W niedzielę 11 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (33,3% ogółu), pomorskie (16,7% ogółu) oraz śląskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie633,3%
pomorskie316,7%
śląskie211,1%
małopolskie15,6%
zachodniopomorskie15,6%
lubelskie15,6%
kujawsko-pomorskie15,6%
wielkopolskie15,6%
podlaskie15,6%
dolnośląskie15,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to informacja i komunikacja (22,2% ogółu), edukacja (16,7% ogółu) oraz budownictwo (11,1% ogółu).

Informacja i komunikacja (PKD J)422,2%
Edukacja (PKD P)316,7%
Budownictwo (PKD F)211,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)211,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)211,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)15,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)15,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 15 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (16,7% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (11,1% ogółu) oraz działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,6% ogółu).

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)316,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)211,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)15,6%
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)15,6%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)15,6%
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)15,6%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)15,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)15,6%
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)15,6%
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)15,6%
Pozostałe527,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (5,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1794,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS15,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 11 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1794,4%
własność prywatna krajowa pozostała15,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.