<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 października 2020

11 października 2020

W niedzielę 11 października 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (11,1% ogółu), lubelskie (11,1% ogółu) oraz mazowieckie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 października 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,7% ogółu), Budownictwo (20,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1226,7%
Budownictwo (PKD F)920,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)817,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)36,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)24,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)12,2%
Pozostałe511,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 37 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,9% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,7% ogółu) oraz Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 października 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,4% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 11 października 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4497,8%
własność prywatna krajowa pozostała12,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.