<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 marca 2023

11 marca 2023

W sobotę 11 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 88 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), małopolskie (14,8% ogółu) oraz pomorskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,9% ogółu), Budownictwo (21,6% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2123,9%
Budownictwo (PKD F)1921,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1112,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1011,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)78,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)44,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)44,5%
Edukacja (PKD P)44,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)33,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)33,4%
Pozostałe22,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 47 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (10,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,0% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (5,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )910,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )78,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )55,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )55,7%
Transport drogowy towarów (PKD )44,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )33,4%
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD )33,4%
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD )33,4%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )33,4%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD )33,4%
Pozostałe4348,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 11 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (11,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7888,6%
własność zagraniczna1011,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji