<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 maja 2019

11 maja 2019

W sobotę 11 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 158 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (43,7% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (7,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,4% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,4% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2918,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2918,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2616,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)138,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)95,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)95,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)85,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)85,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)53,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)42,5%
Pozostałe1811,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 83 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (7,0% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,3% ogółu) oraz Działalność agencji reklamowych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11472,2%
własność prywatna krajowa pozostała127,6%
własność zagraniczna74,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,6%
własność samorządowa10,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,6%
Pozostałe2213,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.