<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 maja 2019

11 maja 2019

W sobotę 11 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 150 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (44,7% ogółu), śląskie (10,0% ogółu) oraz łódzkie (6,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6744,7%
śląskie1510,0%
łódzkie106,7%
małopolskie106,7%
podkarpackie74,7%
pomorskie74,7%
świętokrzyskie64,0%
lubelskie64,0%
dolnośląskie53,3%
wielkopolskie42,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (20,0% ogółu), budownictwo (17,3% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3020,0%
Budownictwo (PKD F)2617,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2416,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)138,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)96,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)96,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)64,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)64,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)53,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)42,7%
Pozostałe1812,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 80 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,3% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (6,7% ogółu) oraz działalność agencji reklamowych (3,3% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)117,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)106,7%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)53,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)53,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)42,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)42,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)32,0%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)32,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)32,0%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)32,0%
Pozostałe9966,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą9865,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3624,0%
spółki komandytowe74,7%
fundacje53,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym32,0%
stowarzyszenia10,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10066,7%
własność prywatna krajowa pozostała32,0%
własność zagraniczna10,7%
Pozostałe4630,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.