<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 lutego 2024

11 lutego 2024

W niedzielę 11 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), śląskie (17,8% ogółu) oraz pomorskie (15,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu), Transport i gospodarka magazynowa (15,6% ogółu) oraz Budownictwo (13,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)817,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)715,6%
Budownictwo (PKD F)613,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)511,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)48,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)36,7%
Edukacja (PKD P)36,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)36,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)24,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,2%
Pozostałe36,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 34 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (2,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 11 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (22,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3475,6%
własność zagraniczna1022,2%
Pozostałe12,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji