<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 lutego 2021

11 lutego 2021

W czwartek 11 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 566 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), wielkopolskie (13,4% ogółu) oraz małopolskie (11,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), Budownictwo (15,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12522,1%
Budownictwo (PKD F)8915,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)488,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)427,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)356,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)305,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)284,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)284,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)274,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)203,5%
Pozostałe9416,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,5% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 11 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych35362,4%
własność prywatna krajowa pozostała173,0%
własność zagraniczna81,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe18532,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.