<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 listopada 2022

11 listopada 2022

W piątek 11 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 164 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), małopolskie (14,0% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,6% ogółu), Budownictwo (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3722,6%
Budownictwo (PKD F)2515,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1811,0%
Edukacja (PKD P)169,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)169,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)148,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)84,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)74,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)63,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)63,7%
Pozostałe116,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 70 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,3% ogółu) oraz Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (6,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,7% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 11 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,8% ogółu), własność zagraniczna (14,0% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13984,8%
własność zagraniczna2314,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,6%
Pozostałe10,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji