<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 listopada 2021

11 listopada 2021

W czwartek 11 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 161 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz pomorskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,6% ogółu), Budownictwo (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3018,6%
Budownictwo (PKD F)2817,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2414,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)159,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)127,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)116,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)95,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)85,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)74,3%
Edukacja (PKD P)63,7%
Pozostałe116,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 83 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,7% ogółu), Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (3,7% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 11 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych15495,7%
własność zagraniczna63,7%
Pozostałe10,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji