<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 listopada 2020

11 listopada 2020

W środę 11 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 145 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,1% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 11 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,7% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,3% ogółu) oraz Budownictwo (10,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3020,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2819,3%
Budownictwo (PKD F)1510,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1510,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)117,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)96,2%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)74,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)74,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)64,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)53,4%
Pozostałe128,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 73 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,3% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,8% ogółu) oraz Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 11 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 11 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14096,6%
własność zagraniczna53,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.