<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 września 2022

10 września 2022

W sobotę 10 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 223 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), łódzkie (14,8% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,7% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4620,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4419,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2712,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2410,8%
Edukacja (PKD P)156,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)135,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)114,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)104,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)83,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)73,1%
Pozostałe188,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 82 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (9,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu) oraz przedszkola niepubliczne (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 10 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (11,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych19687,9%
własność zagraniczna2611,7%
Pozostałe10,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji