<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 września 2019

10 września 2019

We wtorek 10 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 127 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26323,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20618,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1119,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)786,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)706,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)686,0%
Edukacja (PKD P)675,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)524,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)504,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)403,5%
Pozostałe12210,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 221 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 10 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych95885,0%
własność prywatna krajowa pozostała443,9%
własność zagraniczna383,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe665,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.