<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 stycznia 2022

10 stycznia 2022

W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 805 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie44215,8%
wielkopolskie31811,3%
małopolskie31711,3%
śląskie28810,3%
dolnośląskie2348,3%
pomorskie2097,5%
łódzkie1545,5%
lubelskie1485,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (26,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)75026,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)39914,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)32311,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)2238,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2197,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1555,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1485,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1435,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1415,0%
Edukacja (PKD P)822,9%
Pozostałe2227,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 278 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,7% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,5% ogółu), własność zagraniczna (1,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 42686,5%
własność zagraniczna541,9%
własność prywatna krajowa pozostała190,7%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe30210,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji