<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 sierpnia 2019

10 sierpnia 2019

W sobotę 10 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 169 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), łódzkie (11,2% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu), Budownictwo (19,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3621,3%
Budownictwo (PKD F)3319,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)158,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)137,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)137,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)127,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)116,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)84,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)63,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)63,6%
Pozostałe169,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 95 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 10 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,3% ogółu), własność zagraniczna (2,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16195,3%
własność zagraniczna42,4%
własność prywatna krajowa pozostała31,8%
Pozostałe10,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.