<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 października 2020

10 października 2020

W sobotę 10 października 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 238 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz łódzkie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 października 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,7% ogółu), Budownictwo (18,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6627,7%
Budownictwo (PKD F)4418,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2711,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)208,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)156,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)114,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)104,2%
Edukacja (PKD P)104,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)83,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)83,4%
Pozostałe198,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 89 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 października 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu) oraz niepubliczne placówki systemu oświaty (0,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 10 października 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23498,3%
własność zagraniczna31,3%
Pozostałe10,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.