<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 października 2019

10 października 2019

W czwartek 10 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 266 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,9% ogółu), Budownictwo (18,8% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23918,9%
Budownictwo (PKD F)23818,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)13110,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1138,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)967,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)826,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)655,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)635,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)554,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)493,9%
Pozostałe13510,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 232 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )534,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )503,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )483,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )463,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )403,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )393,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )332,6%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD )292,3%
Transport drogowy towarów (PKD )272,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )262,1%
Pozostałe87569,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 10 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 08585,7%
własność prywatna krajowa pozostała846,6%
własność zagraniczna352,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe423,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.