<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 marca 2020

10 marca 2020

We wtorek 10 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 111 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23721,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19917,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11510,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)837,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)706,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)645,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)484,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)464,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)454,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)433,9%
Pozostałe16114,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 218 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 10 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,5% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych80672,5%
własność zagraniczna252,3%
własność prywatna krajowa pozostała222,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe25422,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.