<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 maja 2020

10 maja 2020

W niedzielę 10 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 70 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), wielkopolskie (15,7% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 10 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (34,3% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,3% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2434,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1014,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)912,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)912,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)34,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)22,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)22,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)22,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)22,9%
Pozostałe57,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 47 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (10,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,7% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (5,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )710,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )45,7%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )45,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )34,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )34,3%
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )22,9%
Działalność fotograficzna (PKD )22,9%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD )22,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )22,9%
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD )22,9%
Pozostałe3955,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 10 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,9% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 10 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,6% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6998,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.