<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 lutego 2024

10 lutego 2024

W sobotę 10 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 159 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (22,6% ogółu), mazowieckie (18,9% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (25,2% ogółu), Budownictwo (13,2% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,6% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)4025,2%
Budownictwo (PKD F)2113,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2012,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1811,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)127,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)106,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)85,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)74,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)63,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)53,1%
Pozostałe127,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 77 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (17,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (17,0% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 10 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,3% ogółu), własność zagraniczna (17,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (17,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9962,3%
własność zagraniczna2817,6%
własność prywatna krajowa pozostała2717,0%
Pozostałe53,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji