<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 lutego 2021

10 lutego 2021

W środę 10 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 897 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 10 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16518,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16418,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9310,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)728,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)667,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)475,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)414,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)394,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)384,2%
Pozostałe13414,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 204 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 10 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 10 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych62769,9%
własność prywatna krajowa pozostała273,0%
własność zagraniczna111,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe22925,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.