<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 listopada 2022

10 listopada 2022

W czwartek 10 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 225 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (9,0% ogółu) oraz małopolskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Budownictwo (18,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25921,1%
Budownictwo (PKD F)23218,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12710,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)947,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)947,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)756,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)756,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)564,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)494,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)373,0%
Pozostałe12710,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 229 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,2% ogółu) oraz fundacje (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 10 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,9% ogółu), własność zagraniczna (11,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych91874,9%
własność zagraniczna14511,8%
własność prywatna krajowa pozostała373,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,3%
własność państwowych osób prawnych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe1129,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji