<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 listopada 2022

10 listopada 2022

W czwartek 10 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 187 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), wielkopolskie (9,1% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,7% ogółu), Budownictwo (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25721,7%
Budownictwo (PKD F)21718,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12210,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)927,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)907,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)746,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)705,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)544,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)474,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)373,1%
Pozostałe12710,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 226 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,0% ogółu) oraz fundacje (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 10 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,8% ogółu), własność zagraniczna (8,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych82869,8%
własność zagraniczna1028,6%
własność prywatna krajowa pozostała262,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe22519,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji