<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

W środę 10 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 413 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 10 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)31722,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)29120,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1319,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1097,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)916,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)825,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)795,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)654,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)503,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)433,0%
Pozostałe15511,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 250 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )604,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )533,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )463,3%
Transport drogowy towarów (PKD )463,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )463,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )433,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )372,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )362,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )332,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )292,1%
Pozostałe98469,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 10 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 10 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 24688,2%
własność prywatna krajowa pozostała624,4%
własność zagraniczna443,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe513,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.