<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 czerwca 2019

10 czerwca 2019

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 847 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), małopolskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie28015,2%
małopolskie21911,9%
wielkopolskie19910,8%
śląskie1729,3%
dolnośląskie1709,2%
pomorskie1156,2%
łódzkie1085,8%
zachodniopomorskie844,5%
podkarpackie804,3%
kujawsko-pomorskie804,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)47025,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28515,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1679,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1608,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1598,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1216,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)874,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)824,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)794,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)633,4%
Pozostałe1749,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 250 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)995,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)955,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)673,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)613,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)553,0%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)462,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)442,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)432,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)392,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)372,0%
Pozostałe1 26168,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 68791,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością673,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym301,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS181,0%
wspólnoty mieszkaniowe160,9%
fundacje80,4%
spółki jawne40,2%
stowarzyszenia30,2%
spółki komandytowe30,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,2%
Pozostałe80,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 70392,2%
własność prywatna krajowa pozostała361,9%
własność zagraniczna281,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe703,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.