<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 września 2023

1 września 2023

W piątek 1 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 205 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu), Budownictwo (13,8% ogółu) oraz Edukacja (13,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 14918,5%
Budownictwo (PKD F)85513,8%
Edukacja (PKD P)81513,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6119,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4557,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)4126,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3956,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2964,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2854,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2594,2%
Pozostałe67310,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 343 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu), Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (4,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )2584,2%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )2524,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )2103,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )1772,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1632,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1532,5%
Wychowanie przedszkolne (PKD )1482,4%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )1332,1%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )1262,0%
Działalność wspomagająca edukację (PKD )1242,0%
Pozostałe4 46171,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 31 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% ogółu) oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 1 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,2% ogółu), własność zagraniczna (7,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 09882,2%
własność zagraniczna4827,8%
własność prywatna krajowa pozostała3265,3%
własność samorządowa1863,0%
własność Skarbu Państwa90,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,1%
Pozostałe771,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji