<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 września 2019

1 września 2019

W niedzielę 1 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 349 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie76317,5%
wielkopolskie46510,7%
śląskie4079,4%
małopolskie3558,2%
dolnośląskie3297,6%
pomorskie3287,5%
łódzkie2545,8%
kujawsko-pomorskie2355,4%
zachodniopomorskie2305,3%
podkarpackie2074,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 1 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to edukacja (27,0% ogółu), budownictwo (12,3% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,8% ogółu).

Edukacja (PKD P)1 17527,0%
Budownictwo (PKD F)53412,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)51511,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3969,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3257,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2355,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2255,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1874,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1734,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1633,7%
Pozostałe4219,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 320 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wychowanie przedszkolne (5,2% ogółu), licea ogólnokształcące (4,7% ogółu) oraz działalność wspomagająca edukację (4,7% ogółu).

Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)2275,2%
Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B)2064,7%
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)2034,7%
Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)1563,6%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)1323,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1122,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1072,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1042,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1042,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)892,0%
Pozostałe2 90966,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 25 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 1 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,2% ogółu), niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (4,3% ogółu) oraz publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (3,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 22974,2%
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne1864,3%
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty1623,7%
przedszkola publiczne1232,8%
przedszkola niepubliczne972,2%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)932,1%
niepubliczne szkoły podstawowe902,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym811,9%
publiczne szkoły podstawowe551,3%
ogólnokrajowe związki międzybranżowe441,0%
Pozostałe1894,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 1 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,7% ogółu), własność samorządowa (9,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (9,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 42478,7%
własność samorządowa4079,4%
własność prywatna krajowa pozostała4029,2%
własność zagraniczna1022,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej70,2%
własność państwowych osób prawnych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność Skarbu Państwa10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.