<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 września 2019

1 września 2019

W niedzielę 1 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 587 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 1 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Edukacja (25,3% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,8% ogółu).

Edukacja (PKD P)1 16125,3%
Budownictwo (PKD F)55212,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)54011,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4219,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3457,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2525,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2435,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1884,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1803,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1693,7%
Pozostałe53611,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 327 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wychowanie przedszkolne (4,9% ogółu), Działalność wspomagająca edukację (4,6% ogółu) oraz Licea ogólnokształcące (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 26 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 1 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,6% ogółu), inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (5,8% ogółu) oraz publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 1 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,9% ogółu), własność samorządowa (9,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 62178,9%
własność samorządowa4479,7%
własność prywatna krajowa pozostała3998,7%
własność zagraniczna1042,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej70,2%
własność państwowych osób prawnych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność Skarbu Państwa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.