<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 stycznia 2022

1 stycznia 2022

W sobotę 1 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 976 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 10522,2%
śląskie4839,7%
wielkopolskie4418,9%
małopolskie4358,7%
dolnośląskie3777,6%
pomorskie3066,1%
łódzkie2675,4%
lubuskie2615,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,9% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)78415,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)73714,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)54410,9%
Budownictwo (PKD F)52310,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)52110,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)3717,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3406,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2775,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2084,2%
Edukacja (PKD P)1823,7%
Pozostałe4899,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 340 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,4% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,6% ogółu) oraz Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (5,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 1 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,7% ogółu), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 46289,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1362,7%
własność prywatna krajowa pozostała1292,6%
własność zagraniczna1212,4%
własność samorządowa651,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej260,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność Skarbu Państwa40,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,1%
Pozostałe110,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji