<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 stycznia 2021

1 stycznia 2021

W piątek 1 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 373 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz pomorskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,0% ogółu).

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)65214,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)62314,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)61114,0%
Budownictwo (PKD F)47610,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)4049,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)2365,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2315,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2255,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1924,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1764,0%
Pozostałe54712,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 328 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,3% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,0% ogółu) oraz Praktyka pielęgniarek i położnych (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,9% ogółu) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 1 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,4% ogółu), własność samorządowa (4,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 99991,4%
własność samorządowa1894,3%
własność prywatna krajowa pozostała781,8%
własność zagraniczna711,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,0%
własność Skarbu Państwa20,0%
Pozostałe20,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.