<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 stycznia 2020

1 stycznia 2020

W środę 1 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 103 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu), Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)81816,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)75714,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)62612,3%
Budownictwo (PKD F)58111,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)3897,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)3046,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2945,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2254,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2184,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2013,9%
Pozostałe69013,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 355 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,1% ogółu), Praktyka pielęgniarek i położnych (3,7% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,0% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (4,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 1 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,6% ogółu), własność samorządowa (4,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 62390,6%
własność samorządowa2064,0%
własność zagraniczna1252,4%
własność prywatna krajowa pozostała450,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej370,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych370,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność Skarbu Państwa20,0%
Pozostałe30,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.