<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 października 2021

1 października 2021

W piątek 1 października 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 820 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 października 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu), Budownictwo (16,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 00917,3%
Budownictwo (PKD F)94316,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)64611,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)59210,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4928,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3796,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3696,3%
Edukacja (PKD P)2774,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2754,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2634,5%
Pozostałe5759,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 349 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 października 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 1 października 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,3% ogółu), własność zagraniczna (2,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 36992,3%
własność zagraniczna1712,9%
własność prywatna krajowa pozostała330,6%
własność samorządowa110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
Pozostałe2233,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji