<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 października 2019

1 października 2019

We wtorek 1 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 276 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 13418,1%
śląskie68911,0%
wielkopolskie5859,3%
dolnośląskie5128,2%
małopolskie4877,8%
pomorskie4407,0%
łódzkie3725,9%
zachodniopomorskie3505,6%
kujawsko-pomorskie3175,1%
lubelskie2864,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 1 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 08017,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 07417,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)63010,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5358,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)4467,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4046,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3986,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3786,0%
Edukacja (PKD P)3695,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3135,0%
Pozostałe64910,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 351 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,9% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2774,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2173,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1832,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1722,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1562,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1522,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1462,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1352,2%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)1322,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1161,8%
Pozostałe4 59073,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 1 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5 75491,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1782,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1482,4%
wspólnoty mieszkaniowe400,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS370,6%
przedszkola niepubliczne350,6%
spółki komandytowe130,2%
niepubliczne placówki systemu oświaty120,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,2%
stowarzyszenia100,2%
Pozostałe390,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 1 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,6% ogółu), własność zagraniczna (2,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 81092,6%
własność zagraniczna1702,7%
własność prywatna krajowa pozostała721,1%
własność samorządowa160,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe1923,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.