<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 marca 2023

1 marca 2023

W środę 1 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 341 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (9,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,4% ogółu), Budownictwo (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 08920,4%
Budownictwo (PKD F)79814,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)56210,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)53610,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3817,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3566,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3336,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3175,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2835,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1593,0%
Pozostałe5279,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 349 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )3716,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )2154,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )2083,9%
Transport drogowy towarów (PKD )1713,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1653,1%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )1492,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )1342,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )1302,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )1062,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )1041,9%
Pozostałe3 58867,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 1 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,9% ogółu), własność zagraniczna (8,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 53784,9%
własność zagraniczna4608,6%
własność prywatna krajowa pozostała741,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,1%
własność samorządowa50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Pozostałe2494,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji