<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 maja 2024

1 maja 2024

W środę 1 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 400 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu), Budownictwo (14,6% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)38115,9%
Budownictwo (PKD F)35114,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23910,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2339,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2048,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1978,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1847,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1265,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1255,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1104,6%
Pozostałe25010,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 275 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport wodny śródlądowy pasażerski (4,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 1 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu), własność zagraniczna (9,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 14989,5%
własność zagraniczna2299,5%
własność prywatna krajowa pozostała110,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność samorządowa10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji