<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 maja 2021

1 maja 2021

W sobotę 1 maja 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 492 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie65918,9%
małopolskie38811,1%
śląskie3068,8%
wielkopolskie3048,7%
pomorskie2587,4%
dolnośląskie2507,2%
łódzkie2055,9%
lubelskie1795,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 maja 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu), Budownictwo (13,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)58216,7%
Budownictwo (PKD F)47013,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)42812,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)38811,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2928,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2316,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)2286,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2126,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1905,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)1153,3%
Pozostałe35610,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 294 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,4% ogółu), Praktyka pielęgniarek i położnych (4,3% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 maja 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 1 maja 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,6% ogółu), własność zagraniczna (2,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 37296,6%
własność zagraniczna922,6%
własność prywatna krajowa pozostała80,2%
własność samorządowa80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność Skarbu Państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.