<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 lutego 2024

1 lutego 2024

W czwartek 1 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 549 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 1 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,8% ogółu), Budownictwo (13,5% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 20821,8%
Budownictwo (PKD F)74913,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)63811,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)62411,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3867,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)3516,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3205,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2955,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2795,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1572,8%
Pozostałe5429,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 350 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (7,4% ogółu), Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (6,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu).

Działalność organizacji politycznych (PKD )4097,4%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )3766,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )2173,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1763,2%
Transport drogowy towarów (PKD )1743,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )1622,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1552,8%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )1422,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1242,2%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD )1071,9%
Pozostałe3 50763,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 27 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 1 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,8% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (7,4% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 59682,8%
bez szczególnej formy prawnej4117,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2935,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1011,8%
wspólnoty mieszkaniowe551,0%
fundacje150,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS140,3%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)130,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne100,2%
proste spółki akcyjne70,1%
Pozostałe340,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 1 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 39679,2%
własność prywatna krajowa pozostała4628,3%
własność zagraniczna4227,6%
własność samorządowa130,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
Pozostałe2294,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji