<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 lutego 2020

1 lutego 2020

W sobotę 1 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 126 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,0% ogółu), Budownictwo (17,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)74218,0%
Budownictwo (PKD F)72317,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3799,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3498,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3017,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2967,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1934,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)1894,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1764,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1583,8%
Pozostałe62015,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 309 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,6% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,6% ogółu) oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 78191,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1493,6%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)822,0%
wspólnoty mieszkaniowe661,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne150,4%
niepubliczne szkoły podstawowe120,3%
przedszkola niepubliczne50,1%
niepubliczne placówki systemu oświaty50,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,1%
przedszkola publiczne20,0%
Pozostałe60,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 1 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 88094,0%
własność prywatna krajowa pozostała1072,6%
własność zagraniczna992,4%
własność samorządowa170,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.