<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 listopada 2023

1 listopada 2023

W środę 1 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 328 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), pomorskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu), Budownictwo (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)42718,3%
Budownictwo (PKD F)33114,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)29712,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2139,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1817,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1616,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1335,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1335,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1305,6%
Edukacja (PKD P)813,5%
Pozostałe24110,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 267 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1195,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1024,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )994,3%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )793,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )793,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )763,3%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD )552,4%
Transport drogowy towarów (PKD )472,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )411,8%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )411,8%
Pozostałe1 59068,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 1 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,2% ogółu), własność zagraniczna (10,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 05388,2%
własność zagraniczna25110,8%
własność prywatna krajowa pozostała70,3%
własność samorządowa40,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji