<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 listopada 2019

1 listopada 2019

W piątek 1 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 571 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)43817,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)41716,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)28911,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25610,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1957,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1586,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1586,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1365,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1154,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1064,1%
Pozostałe30311,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 267 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu), Transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 1 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,5% ogółu), własność zagraniczna (2,6% ogółu) oraz własność samorządowa (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 48196,5%
własność zagraniczna682,6%
własność samorządowa70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność prywatna krajowa pozostała20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
Pozostałe20,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.