<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 lipca 2024

1 lipca 2024

W poniedziałek 1 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 680 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,6% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz pomorskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (15,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)71815,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)67914,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)53411,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3908,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3878,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)3517,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3066,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3056,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2284,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2004,3%
Pozostałe58212,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 351 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (5,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,1% ogółu), własność zagraniczna (7,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 12188,1%
własność zagraniczna3517,5%
własność prywatna krajowa pozostała350,7%
własność Skarbu Państwa110,2%
własność samorządowa110,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe1302,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji