<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 kwietnia 2024

1 kwietnia 2024

W poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 216 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu), Budownictwo (13,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)34415,5%
Budownictwo (PKD F)30413,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)24311,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)22210,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1908,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1657,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1647,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1526,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1185,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)984,4%
Pozostałe2169,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 257 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,1% ogółu), własność zagraniczna (11,7% ogółu) oraz własność samorządowa (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 93087,1%
własność zagraniczna25911,7%
własność samorządowa110,5%
własność prywatna krajowa pozostała80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji