<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 kwietnia 2021

1 kwietnia 2021

W czwartek 1 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 338 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), małopolskie (9,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 08020,2%
małopolskie5159,6%
wielkopolskie5009,4%
śląskie4768,9%
dolnośląskie4288,0%
pomorskie3666,9%
lubelskie3286,1%
łódzkie3175,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 1 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu), Budownictwo (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)90617,0%
Budownictwo (PKD F)78814,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)66212,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)56610,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5249,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3456,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3015,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2695,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)1823,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1703,2%
Pozostałe62511,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 353 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 1 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 1 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,6% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 99493,6%
własność zagraniczna1112,1%
własność prywatna krajowa pozostała200,4%
własność samorządowa150,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Pozostałe1803,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.