<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 stycznia 2024

Nowe firmy: 19 stycznia 2024

19 stycznia 2024

W piątek 19 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 663 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 18 stycznia 2024

Nowe firmy: 18 stycznia 2024

18 stycznia 2024

W czwartek 18 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 703 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 17 stycznia 2024

Nowe firmy: 17 stycznia 2024

17 stycznia 2024

W środę 17 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 791 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 16 stycznia 2024

Nowe firmy: 16 stycznia 2024

16 stycznia 2024

We wtorek 16 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 829 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 15 stycznia 2024

Nowe firmy: 15 stycznia 2024

15 stycznia 2024

W poniedziałek 15 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 719 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 14 stycznia 2024

Nowe firmy: 14 stycznia 2024

14 stycznia 2024

W niedzielę 14 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 56 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 13 stycznia 2024

Nowe firmy: 13 stycznia 2024

13 stycznia 2024

W sobotę 13 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 75 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 12 stycznia 2024

Nowe firmy: 12 stycznia 2024

12 stycznia 2024

W piątek 12 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 809 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 11 stycznia 2024

Nowe firmy: 11 stycznia 2024

11 stycznia 2024

W czwartek 11 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 901 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 stycznia 2024

Nowe firmy: 10 stycznia 2024

10 stycznia 2024

W środę 10 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 430 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 stycznia 2024

Nowe firmy: 9 stycznia 2024

9 stycznia 2024

We wtorek 9 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 041 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 stycznia 2024

Nowe firmy: 8 stycznia 2024

8 stycznia 2024

W poniedziałek 8 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 299 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 stycznia 2024

Nowe firmy: 7 stycznia 2024

7 stycznia 2024

W niedzielę 7 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 116 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 stycznia 2024

Nowe firmy: 6 stycznia 2024

6 stycznia 2024

W sobotę 6 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 131 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 stycznia 2024

Nowe firmy: 5 stycznia 2024

5 stycznia 2024

W piątek 5 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 332 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 stycznia 2024

Nowe firmy: 4 stycznia 2024

4 stycznia 2024

W czwartek 4 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 stycznia 2024

Nowe firmy: 3 stycznia 2024

3 stycznia 2024

W środę 3 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 438 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 stycznia 2024

Nowe firmy: 2 stycznia 2024

2 stycznia 2024

We wtorek 2 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 846 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 stycznia 2024

Nowe firmy: 1 stycznia 2024

1 stycznia 2024

W poniedziałek 1 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 452 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: grudzień 2023

Nowe firmy: grudzień 2023

31 grudnia 2023

W grudniu 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 22 464 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji