<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lutego 2024

Nowe firmy: 20 lutego 2024

20 lutego 2024

We wtorek 20 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 692 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 19 lutego 2024

Nowe firmy: 19 lutego 2024

19 lutego 2024

W poniedziałek 19 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 097 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 18 lutego 2024

Nowe firmy: 18 lutego 2024

18 lutego 2024

W niedzielę 18 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 17 lutego 2024

Nowe firmy: 17 lutego 2024

17 lutego 2024

W sobotę 17 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 80 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 16 lutego 2024

Nowe firmy: 16 lutego 2024

16 lutego 2024

W piątek 16 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 15 lutego 2024

Nowe firmy: 15 lutego 2024

15 lutego 2024

W czwartek 15 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 008 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 14 lutego 2024

Nowe firmy: 14 lutego 2024

14 lutego 2024

W środę 14 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 943 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 13 lutego 2024

Nowe firmy: 13 lutego 2024

13 lutego 2024

We wtorek 13 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 914 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 12 lutego 2024

Nowe firmy: 12 lutego 2024

12 lutego 2024

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 494 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 11 lutego 2024

Nowe firmy: 11 lutego 2024

11 lutego 2024

W niedzielę 11 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 52 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 lutego 2024

Nowe firmy: 10 lutego 2024

10 lutego 2024

W sobotę 10 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 185 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 lutego 2024

Nowe firmy: 9 lutego 2024

9 lutego 2024

W piątek 9 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 930 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 lutego 2024

Nowe firmy: 8 lutego 2024

8 lutego 2024

W czwartek 8 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 995 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 lutego 2024

Nowe firmy: 7 lutego 2024

7 lutego 2024

W środę 7 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 225 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 lutego 2024

Nowe firmy: 6 lutego 2024

6 lutego 2024

We wtorek 6 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 063 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 lutego 2024

Nowe firmy: 5 lutego 2024

5 lutego 2024

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 340 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 lutego 2024

Nowe firmy: 4 lutego 2024

4 lutego 2024

W niedzielę 4 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 91 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 lutego 2024

Nowe firmy: 3 lutego 2024

3 lutego 2024

W sobotę 3 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 293 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 lutego 2024

Nowe firmy: 2 lutego 2024

2 lutego 2024

W piątek 2 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 122 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 lutego 2024

Nowe firmy: 1 lutego 2024

1 lutego 2024

W czwartek 1 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 697 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji