<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 lipca 2022

Nowe firmy: 11 lipca 2022

11 lipca 2022

W poniedziałek 11 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 586 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 lipca 2022

Nowe firmy: 10 lipca 2022

10 lipca 2022

W niedzielę 10 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 137 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 lipca 2022

Nowe firmy: 9 lipca 2022

9 lipca 2022

W sobotę 9 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 83 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 lipca 2022

Nowe firmy: 8 lipca 2022

8 lipca 2022

W piątek 8 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 922 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 lipca 2022

Nowe firmy: 7 lipca 2022

7 lipca 2022

W czwartek 7 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 124 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 lipca 2022

Nowe firmy: 6 lipca 2022

6 lipca 2022

W środę 6 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 198 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 lipca 2022

Nowe firmy: 5 lipca 2022

5 lipca 2022

We wtorek 5 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 300 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 lipca 2022

Nowe firmy: 4 lipca 2022

4 lipca 2022

W poniedziałek 4 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 644 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 lipca 2022

Nowe firmy: 3 lipca 2022

3 lipca 2022

W niedzielę 3 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 143 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 lipca 2022

Nowe firmy: 2 lipca 2022

2 lipca 2022

W sobotę 2 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 489 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 lipca 2022

Nowe firmy: 1 lipca 2022

1 lipca 2022

W piątek 1 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 064 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: czerwiec 2022

Nowe firmy: czerwiec 2022

30 czerwca 2022

W czerwcu 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 497 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 30 czerwca 2022

Nowe firmy: 30 czerwca 2022

30 czerwca 2022

W czwartek 30 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 483 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 29 czerwca 2022

Nowe firmy: 29 czerwca 2022

29 czerwca 2022

W środę 29 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 465 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 28 czerwca 2022

Nowe firmy: 28 czerwca 2022

28 czerwca 2022

We wtorek 28 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 487 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 27 czerwca 2022

Nowe firmy: 27 czerwca 2022

27 czerwca 2022

W poniedziałek 27 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 691 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 26 czerwca 2022

Nowe firmy: 26 czerwca 2022

26 czerwca 2022

W niedzielę 26 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 25 czerwca 2022

Nowe firmy: 25 czerwca 2022

25 czerwca 2022

W sobotę 25 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 24 czerwca 2022

Nowe firmy: 24 czerwca 2022

24 czerwca 2022

W piątek 24 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 603 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 23 czerwca 2022

Nowe firmy: 23 czerwca 2022

23 czerwca 2022

W czwartek 23 czerwca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 703 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji